promo

Obchodný dom

Pondelok - Sobota: 09:00 - 21:00

Nedeľa: 9:00 - 20:00

Supermarket Lidl

Pondelok - Sobota: 07:00 - 21:00
Nedeľa: 8:00 - 20:00

Správa obchodného domu

Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 13:00